Kaupan ehdot

Osapuolet

Kauppias

HauskaaOnnellista
EräKatri
Jyväskylä
040 73 909 44
katri (ät) hauskaaonnellista . fi
3361455-1

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja verkkokaupan kautta tai muutoin laskulla.

Päivitetty 18.4.2024

Tilaaminen

Yleiset ehdot

 • Verkkokaupassa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Voimme soveltaa dynaamista hinnoittelua, jolloin hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittan ja päivittäin.

 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi.

 • Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset - yksityisasiakas, yritysasiakas

 • Peruutukset tulee aina tehdä ensin puhelimitse +358 40 73 909 44 sekä lisäksi pyydettäessä kirjallisesti.

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kauppias on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Yksityishenkilö peruuttaa varauksensa

  • veloitamme toimistokulut 25 €, kun sovitun kohteen ajankohdan alkamiseen on aikaa 14 vrk tai enemmän.

  • veloitamme 50 % peruutusmaksun, kun peruutus 13-3 vrk ennen sovitun kohteen ajankohtaa.

  • veloitamme 100 % peruutusmaksun, kun peruutus 2 vrk ennen sovitun kohteen ajankohtaa.

 • Yritysasiakas peruuttaa varauksensa

  • veloitamme toimistokulut 25 €, kun sovitun kohteen ajankohdan alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän.

  • veloitamme 50 % peruutusmaksun, kun peruutus 29-15 vrk ennen sovitun kohteen ajankohtaa.

  • veloitamme 100 % peruutusmaksun, kun peruutus 14 vrk ennen sovitun kohteen ajankohtaa.

 • Alennuskoodia käytetty peruutetussa varauksessa

  • veloitamme 100 % peruutusmaksun, riippumatta peruutusajankohdasta, jos varaus on tehty alennukseen oikeuttavalla koodilla.

 • Ajankohdan siirto asiakkaan pyynnöstä

  • Yksityisasiakkaan tulee tehdä siirto viimeistään 13 vrk ennen sovittua alkuperäistä ajankohtaa.

  • Yritysasiakkaan tulee tehdä siirto viimeistään 29 vrk ennen sovittua alkuperäistä ajankohtaa.

  • Siirto voidaan tehdä kerran.

  • Siirrossa kaupan kohde pysyy samana.

Kerran siirretty ajankohta perutaan

 • Veloitamme 100 % peruutusmaksun, riippumatta peruutusajankohdasta, jos kertaalleen siirretyn kohteen uusi ajankohta perutaan.

Peruuntuminen – kauppiaan oikeus peruuttaa

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kauppias irtisanoa tehdyn sopimuksen.

  Peruuntuminen on mahdollista, esim. jos sääolosuhteet ovat vaarallisia. Esimerkkeinä kova myrsky vuodenajasta riippumatta, kova pakkanen yli -20 C tai kova ukkosmyrsky.

  • Kauppias ilmoittaa viivytyksettä asiakkaalle.

  • Asiakkaalla on oikeus saada maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin.

 • Asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä muita kuluja ei korvata, Force majeure -esteen takia irtisanotusta sopimuksesta.

Muutokset

 • Alle 14 päivää ennen tehdyissä henkilömäärän lisäyksissä pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin lisääntyneen henkilömäärän osalta. Neuvottelemme henkilömäärän lisäyksen johdosta tulevista lisäkustannuksista tapauskohtaisesti.

 • Alle 14 päivää ennen tilaisuutta tehdyt henkilömäärän muutokset alaspäin laskutetaan aikaisemmin vahvistetun henkilömäärän mukaisesti.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.

 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.

 • Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot

  • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.

  • Vesiretkeilykaluston (esim. kanootit, kajakit, SUP-laudat ja soutuveneet) osalta, asiakas vakuuttaa olevansa uintititaitoinen sekä omaavansa aiempaa kokemusta kyseisen välineen käytöstä. 

  • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta [50]% korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

  • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä lmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.

  • Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kauppiaalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja kauppias veivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen

 • Tavaroilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tavara on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

 • Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.

 • Ole yhteydessä Kauppiaaseen tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.

 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tavaroita.

 • Palautusoikeus ei koske majoituspalveluja tai ravintolapalveluja.

 • Palautusoikeus ei koske muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.

 • Asiakas vastaa palautuksen tavanomaisista kuluista.

Tuotetakuu

 • Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

Maksuehdot

 • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Kauppias ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Maksaminen laskulla

  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut.

  • Jos lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.

 • Jos maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kauppias ei käsittele tilausta.